وبلاگ Alireza z.i

وبلاگ شخصی یک جوون باحال ایرانی

سخن سرآغاز

پوشیده نیست راز هواداری عدم

پیداست از نفس که چه دارد ضمیر من

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بيان